top of page
  • Team BKNews

V LIVE потвърдиха прекратяването на услугите си до края на годината


Ето изявлението:

Здравейте, V LIVE е.
Бихме искали да благодарим на всички наши членове, които ползват услугата ни V LIVE service - шоу с излъчвания на живо и участието на звезди и фенове.
Известието е, за да ви информираме, че V LIVE ще прекрати услугите си на 31 декември 2022 г. За да потвърдим всякакво недоразумение относно ползването му в бъдеще, молим да прочетете подробната информация по-долу, засягаща прекратяването на услугите.
[Обхват на прекратяване на услугата]
Всички обявени услуги, включващи видео/снимки/текст, осигурявани от V LIVE, ще бъдат прекратени.
Всички права, закупени чрез V LIVE, като ваучери за съдържание/собственост ще изтекат.
[Процес на прекратяване на услугата]
Период на продаване на винаги налични продукти: до 28 октомври 2022 г., петък, 15:00 ч., корейско време (само продукти на разпродажба).
Период на ползване на частично налични продукти: базиран на датата, уточнена, когато периодично наличните продукти са продадени.
Период на ползване за винаги налични продукти: до 27 ноември 2022 г., неделя, 14:59, корейско време.
[Обхват на сервизната поддръжка и период на използване на услугата] • Снимки и видео в канала на V LIVE (безплатно): докато услугата приключи.
*Въпреки това операторът на канала може да реши да съкрати периода на обслужване на съдържанието, публикувано в канала. • Снимки и видео в канала на V LIVE (платено): периодът на използване ще зависи от периода на закупуване на платен продукт. * При най-оптималния сценарий някои съдържания могат да бъдат ползвани, докато услугата приключи.
[Метод за прехвърляне на информация за член на V LIVE към Weverse и период на прехвърляне] • Период на прехвърляне на информация: от 1 ноември 2022 г. в 10:00 ч., корейско време, до 28 декември 2022 г., 23:59, корейско време. • Метод и процедура за прехвърляне на информация на член: автоматично членство.
Процедура за автоматично членство.
Проверете детайлите за абонирането на член във V LIVE → ако член се съгласи на прехвърлянето на членството в Weverse, Weverse членството, общностното членство - по избор - и профилът ще бъдат автоматично генерирани. * Ако член не се съгласи на прехвърлянето на членската информация, цялата информация за члена, използвана от V LIVE, ще изчезне. Той или тя ще трябва да изтегли приложението и да се регистрира като нов член, когато се абонира за членство в Weverse.
[Информация за преобразуването и възстановяването на монети V]
Детайли за Weverse Shop Cash и информация за ползите
Ако член се съгласи на процедурата по прехвърляне на монети по време на процеса на прехвърляне на членска информация в Weverse, неговите или нейните V монети автоматично ще бъдат прехвърлени в Weverse Shop Cash. За членовете, които направят обмяната, ще има допълнителен бонус.
• Допустимост за обмяна: V монетите, закупени срещу плащане, които все още са валидни. (Период на валидност: 5 години от датата на таксуване) • Период на обмяна: от 1 ноември 2022 г. в 10:00 (KST) до 28 декември 2022 г. в 23:59 (KST). • Полза от обвяната: ползата ще бъде ограничена до членовете, които преобразуват V монетите си в Weverse Shop Cash по време на дадения период. Тези членове ще получат допълнителна сума от Weverse Shop от 3 хил. вона. 2. От V монети към Weverse Shop Cash - курс и метод на обмяна • V монети: 1 монета = 25 вона
Метод на преобразуване: Продължете след процеса на лично удостоверяване и съгласие, показан в специалния прозорец, който се появява на уебсайта на услугата V LIVE.
3. Право на възстановяване на суми за монети V
• Право на възстановяване на средства: V монета, закупена срещу такса, чийто валиден период не е изтекъл.
* Срок на валидност: 5 години от датата на таксуване. 4. Друга полезна информация, свързана с преобразуване и възстановяване на средства
• Ако сте член, който е получил „Известие за изтичане на V монета“ за V монети, чийто период на валидност е на път да изтече, датата на изтичане на известието ще се прилага първо.
• В случай на V монета, чийто период на валидност е изтекъл, конвертирането в Weverse Shop Cash е невъзможно.
• Вашият оставащ баланс от V монети може да бъде конвертиран, ако валидният период не е изтекъл.
• Парите в Weverse Shop могат да се използват само в Weverse Shop.
• Молим, обърнете внимание, че V монети, конвертирани в пари, не могат да бъдат възстановени в Weverse Shop, така че трябва да внимавате, когато решите да конвертирате.
• Валидният период на конвертирания Weverse Shop Cash ще бъде същият като V Coin, от който е конвертиран. Срокът на валидност може да се провери в менюто ви в приложението Weverse Shop.
[Прехвърляне на права за използване на платено съдържание]
• Членовете, които се съгласяват с прехвърлянето на правата за използване на платено съдържание по време на процеса на прехвърляне на информация за членове на Weverse, могат да продължат да използват платеното съдържание в Weverse.
• Само съдържанието „V LIVE+“ на изпълнители, които са се регистрирали за Weverse, може да бъде прехвърлено.
• Прехвърленото съдържание може да се използва в Weverse. Те също са достъпни във V LIVE до деня на прекратяване на услугата.
• Съдържанието, чието прехвърляне е завършено, може да бъде прегледано в менюто "История на покупките" на Weverse. • Прехвърленото съдържание на „V LIVE+“ ще бъде достъпно за използване след 11 часа сутринта на 2 ноември 2022 г.
• В зависимост от политиката на всеки мениджър на канал съдържанието на V LIVE+ може да не бъде прехвърлено.
• За подробности относно правилата за работа на нашите услуги, моля, вижте нашите FAQ и Условия за ползване.
[Унищожаване на лична информация]
Личната информация на членовете ще бъде унищожена незабавно, когато услугата V LIVE бъде прекратена. Въпреки това личната информация, която трябва да бъде запазена съгласно закона, трябва да бъде безопасно съхранявана за определен от закона период и след това да бъде унищожена.
Молим, използвайте V LIVE център за клиенти (support_v@weverse.io), ако имате въпроси относно прекратяването на услугата.
Бихме искали да изразим нашата благодарност на всички членове, които показаха любовта си към услугата V LIVE през всичките тези години, и ще направим всичко възможно, за да сведем до минимум всички неудобства, причинени от прекратяването на нашата услуга.
Благодарим.
От V LIVE.

Източник: Soompi

Kommentare


bottom of page