top of page
  • bknmoni

Денят на дърветата (Sikmogil) в Южна Корея - защо е важно да се отбелязва?


Денят на дърветата в Южна Корея е известен и като Sikmogil (буквален превод - "ден за сеене на дървета"). Отбелязва се на 5 април. Въпреки че се чества всяка година от 1949 г., празникът е загубил своята официалност през 2006 г. След Корейската война и японската колонизация през XX век, територията на страната изглежда смразяващо. Много дървета са изсечени, за да се използват като гориво за отопление или за строеж на различни конструкции. След тези драматични събития хората насочват вниманието си към възстановяването на околната среда. Макар и трудно, те си вземат важна поука. Сега засаждането на дървета има и други важни значения. Не е важно само за подпомагане на природните бедствия като наводнения или свлачища, но за намаляването на количеството въглероден диоксид, за да се осигури повече чист въздух. На този ден не е важно къде ще засееш дърво - дали ще е в парка, в някое училище, на работното място, в планината или на село. Засаждането е ключов аспект в живота на корейците, откакто Корея е селскостопанско общество, а април се счита за добро време за тази дейност. Страната се стреми до 2030 г. да засее 3 милиарда дървета - тяхната цел е да намалят емисиите на въглероден диоксид чрез дърветата. Интересен факт е, че Северна Корея и Южна Корея празнуват този празник на различни дни. Северна Корея го отбелязва на 2 март, докато Южна - на 5 април. А какво по-хубаво, ако това се прави по всяко време на годината, във всяка част на света, за да живеем в по-чист свят?Comments


bottom of page