top of page
  • Team BKNews

Токийският университет ще наеме над 300 жени преподаватели до 2027 година


Токийският университет заяви, че ще наеме повече от 300 жени професори и доценти през следващите 6 години.


Университетът има за цел да повиши процента на жените в своя факултет до поне 25 процента до фискалната 2027 г. Но числото се движи около 16 процента към май тази година.


Университетът планира да наеме 141 жени професори и 165 жени доценти до фискалната година, приключваща през март 2028 г.


Ръководители на университета казват, че това ще бъде най-големият брой жени преподаватели, наемани някога. Те казват, че планът ще помогне за повишаване на осведомеността за многообразието и ще помогне на жените изследователи да изградят кариерата си.


Проучване от 2020 г. на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показва, че Япония има един от най-ниските дялове на жени преподаватели във висшето образование. Само около 30 процента са жени срещу средно за страните-членки на ОИСР от около 45 процента.


Фокусът е и върху това дали други университети в Япония ще последват примера.


Източник: NHK

Comments


bottom of page