top of page
  • albenacacheva

Учителската професия вече не е популярна в Южна Корея


В Южна Корея някога се е смятало, че да бъдеш учител в държавно училище е много престижна професия. Някои от предимствата на работата като учител включват стабилен доход, гарантиран до пенсиониране, и щедри дни отпуск в сравнение с обикновените офис служители.


Но въпреки тези предимства изглежда, че учителската професия става все по-малко желана в очите на гимназистите, които тепърва избират бъдещата си работа.


Съотношението на конкурсите за постъпване в педагогически университет, което намалява от няколко години, тази година достигна най-ниската си стойност от пет години насам.


Тази година средният коефициент на конкуренция в 13-те държавни образователни университета и факултети за начално образование е 2:1, достигайки най-ниското си ниво за последните пет години, според Jongro Academy, голяма частна франчайз компания за частни уроци. Коефициентът на конкуренция сравнява броя на кандидатите с общия брой на свободните позиции.


Съотношението на конкурсите в шест държавни образователни университета, включително тези в Seoul Gyeonggi-Incheon, Daegu, Busan, Jinju и Gongju, е по-ниско от 2:1, като най-ниската стойност е 1,4:1.


Освен това все по-голям брой студенти, приети в образователни специалности, избират да напуснат в търсене на други кариерни пътища.


Данните на Министерството на образованието показват, че през 2021 г. общо 232 студенти, които са били приети за обучение в държавни образователни университети, са напуснали или са се отказали от позициите си. Това съставлява шест процента от общия брой студенти, записани в образователни курсове. В случая с образователните университети в Gongju и Seoul един от всеки 10 първокурсници се е отказал.


Съществуват множество причини, поради които учителската професия става все по-малко привлекателна. Една от тях е постоянно намаляващата раждаемост в страната, която в крайна сметка ще доведе до драстично намаляване на броя на студентите в рамките на няколко години.


През 2022 г. коефициентът на раждаемост в страната достигна 0,79, отбелязвайки четвъртата поредна година резултат под единицата.


Всъщност броят на студентите вече намалява. По данни на Министерството на образованието броят на учениците в началните, средните и гимназиалните училища в цялата страна е 5,27 млн. през 2022 г., което е по-малко от 5,72 млн. през 2017 г. Някои училища - дори в гъсто населените райони на Сеул - се затварят поради недостиг на ученици.


Освен това по-тежките условия на труд са друг фактор, който отблъсква потенциалните учители от професията. За разлика от миналото, когато учителите са високо уважавани сред учениците и родителите, все повече учители са обект на физическо или словесно насилие от страна на учениците.


Откакто през 2011 г. с преразгледан закон за образованието бяха забранени телесните наказания от страна на учителите, те се оплакват от зачестилите случаи на обиди и малтретиране от страна на ученици-правонарушители.


Според проучване на Корейската федерация на учителите, проведено през 2022 г. сред 8 431 учители, 55,8 % от тях заявяват, че изпитват трудности при справянето с лошо възпитани ученици, които нарушават реда в класната стая.


Източник: The Korea Times


Comments


bottom of page