top of page
  • albenacacheva

Правителството на Южна Корея планира да премахне Министерството на равенството между половете


По време на президентските избори през 2022 г. настоящият южнокорейски президент Yoon Suk Yeol обеща да премахне Министерството на равенството между половете и семейството, заявявайки, че южнокорейските жени вече не се сблъскват със структурни бариери, възпрепятстващи успеха им. Въпреки че е остро критикувана за това, че се поддава на младите мъже избиратели, които се оплакват от политиките за равенство между половете в условията на ожесточена конкуренция на пазара на труда, администрацията на Yoon наскоро обяви плановете си да продължи с това обещание.


На 6 октомври министърът на вътрешните работи и сигурността Lee Sang Min заяви, че правителството възнамерява да въведе нови политики, които ще се фокусират върху равните права на мъжете и жените, вместо сегашния подход, който според него се фокусира предимно върху проблемите на жените. Той заяви, че сега е дошъл моментът "да се обърне внимание на широк кръг от хора - от младежи до възрастни хора, за да се отговори на съответните им нужди, а не само на жените".


Според новите планове за преструктуриране Министерството на равенството между половете и семейството ще бъде премахнато, а отговорностите му ще бъдат прехвърлени на други институции. Въпросите на равенството между половете, семейството и делата на непълнолетните ще се наблюдават от Министерството на здравеопазването и социалните грижи, а въпросите на заетостта на жените ще се решават от Министерството на заетостта и труда. Lee добави, че правителството планира да създаде нова агенция към Министерството на здравеопазването и социалните грижи, която да наблюдава въпросите, свързани с намаляващото население на страната, както и въпросите, свързани със семейството и неравенството между половете.


В петък, 7 октомври, президентът заяви пред репортери, че плановете за преструктуриране ще помогнат на жените да работят по-ефективно.

"Премахването на Министерството на равнопоставеността на половете и семейството ще има за цел да засили защитата на жените, децата, семействата и социално слабите", заяви Yoon.

Над 100 групи за защита на правата на жените излязоха със съвместно изявление в отговор, в което обещават да водят кампания срещу този ход, наричайки го "връщане към миналото, когато жените са били използвани като инструмент за демографска политика". Според тях това преструктуриране в крайна сметка ще отнеме защитата на жените и на други маргинализирани групи.


За да се представят нещата в перспектива, според доклада на Световния икономически форум (СИФ) "Глобален индекс на различията между половете" през 2022 г. Южна Корея заема 112 място от 146 държави в областта на икономическото участие и възможностите. В доклада се разглеждат и други области, като например постижения в образованието, здравеопазване и развитие и политическо овластяване, като всички те заедно поставят страната на 99-о място в класацията.Понастоящем партията Minjoo (известна също като Демократическата партия на Корея или DPK) има супермнозинство в парламента. Нейната противоположна позиция по отношение на това решение на правителството направи несигурно дали администрацията на Yoon ще успее да изпълни плановете си, или не. Женският комитет към опозицията обвини правителството, че използва тези планове, за да отклони вниманието на обществеността от няколкото си външнополитически грешки през последните няколко месеца. Комитетът обеща да осуети тези предложения, като заяви, че те няма да помогнат за справяне със системната дискриминация, с която се сблъскват жените в Южна Корея.


Източник: Koreaboo

Comments


bottom of page