top of page
  • Team BKNews

Компанията на SEVENTEEN с правила за безопасност към феновете; предупреждава за нарушения


На 6 октомври PLEDIS Entertainment пусна изявление, в което подробно описва нарастващото несъобразително фенско поведение, компрометиращо безопасността на SEVENTEEN. В изявлението има строг набор от правила за етикет на феновете, заедно с предупреждения срещу всякакви нарушения.

Бихме искали да изразим благодарността си към феновете, които изпращат любов и подкрепа на SEVENTEEN.
Напоследък, когато SEVENTEEN напускат и влизат в Корея и други страни, има повтарящи се случаи, които застрашават безопасността на изпълнителите, като прекален физически контакт и правене на видеа и снимки отблизо или качване на същия полет на изпълнителите чрез придобита по неподходящ начин информация, безразборно правене на снимки в зони на летищата, където е забранено, и предизвикване на неудобство и затруднения на другите чрез блокиране на пътя, използване на неподходящ език и създаване на шум и суматоха.
Има също множество случаи на нарушаване на етикета на феновете чрез продажба или купуване на лична информация на артисти или нахлуване в поверителността на артисти чрез посещение на лично пространство, като например домовете им.
В тази връзка искаме да предоставим фенски етикет на SEVENTEEN, за да създадем здравословна фен култура и да защитим безопасността и правата на изпълнителите. Тези правила важат за цялото общество, било то фенове или други. Молим ви внимателно да прочетете правилата и да се съобразите с тях.
ПРАВИЛА - ЕТИКЕТ ЗА ФЕНОВЕ
Молим, не посещавайте неофициални места за дейности или частни пространства.
Не посещавайте частни пространства, различни от места, официално обявени за дейността на SEVENTEEN, като офиси на компанията, зали за репетиции, места за живеене или близки места и всякакви други локации, които изпълнителят е посетил или свързани с тях.
Не посещавайте летища и не запазвайте същия полет като изпълнителите по време на никоя част от техните местни и международни дейности, включително турнета и лични пътувания, като използвате придобита по неподходящ начин информация.
Не изпращайте и не оставяйте подаръци или писма в частните локации на изпълнителите - дом, дом на семейството им и т.н.
2. Не преследвайте изпълнителите
Не се опитвайте продължително да се свържете с изпълнителите, да ги посещавате, да говорите с тях или да осъществявате физически контакт.
Не опитвайте гореизброените действия спрямо членове на семейството, приятели или познати на изпълнителите. Не се опитвайте да имате достъп до гримьорните на изпълнителите и не се опитвайте да имате достъп до тях, като нелегално копирате, създавате или се сдобивате с пропуски в концертни зали или други подобни локации с пропуски.
3. Не продавайте и не закупувайте личната информация на изпълнителите.
Не обменяйте и не правете опити да обменяте личната информация на изпълнителите като местен регистрационен номер, телефонен номер, адрес, документ за самоличност и др.
Не обменяйте и не правете опити да обменяте информация за полета като номер на полета или номер на мястото, когато изпълнителят напуска или влиза в страна.
4. Не правете снимки, видеа и аудио освен когато е позволено.
Не снимайте тайно и не записвайте видео или аудио на артистите в затворени пространства или в личните им такива.
Не снимайте, не записвайте видео или аудио, не излъчвайте на живо видео или аудио, където такива дейности са забранени.
Не нарушавайте правилата, забраняващи притежаването на каквито и да е устройства, способни да записват видео или аудио на концерт или други места (освен мобилни телефони) и не използвайте телефони с цел да записвате видео или аудио.
Не се занимавайте с дейности по записване, които нарушават авторски права.
*Места, на които записването не е разрешено: на летища (гише за билети, контролно-пропускателен пункт за сигурност, чакални, безмитни магазини, изход за качване, зона за сигурност, зона за получаване на багаж), в студиа и на изпълнения и всякакви места, на които записването е забранено. 5. Не се месете в дейности, свързани с изпълнителите
Не се месете в задълженията на персонала по мениджмънта, охраната в Корея и извън нея или на други хора, които се занимават с изпълнителите, и не отказвайте да се съобразите с молбите им за съдействие.
Не блокирайте изпълнителите от това да влязат в превозните си средства и не блокирайте превозните средства да се движат нормално.
Не преследвайте превозните средства на изпълнителите.
6. Не се замесвайте в други неподходящи действия
Не придобивайте фалшива самоличност, за да се включите във фенски дейности: не разменяйте лични карти, не използвайте незаконно придобити лични карти, лични карти на други хора или документи и не фалшифицирайте такива документи.
Не ограничавайте възможността на други членове да присъстват на събития, като кандидатствате, а след това не се появите за място за музикално шоу или не успеете да донесете необходимите документи за идентификация на такова събитие.
Не се опитвайте да предавате подаръци на изпълнителите.
Не се занимавайте с дейности, които физически или психически заплашват изпълнителите.
Не се занимавайте с други неподходящи действия, които могат да бъдат видени в негативна светлина от фендъма.
ЗА НАРУШЕНИЕТО НА ПРАВИЛАТА
Ако се открият нарушения на правилата, може да ви бъде премахната възможността да сте член на официалния фен клуб на SEVENTEEN или да ви бъде забранен без предизвестие.
2. Присъствието ви на официална дейност на SEVENTEEN - изпълнение, музикално шоу, раздаване на автографи и други - може да ви бъде забранено без предизвестие.
3. Ако бъдат открити записи, можете да бъдете помолени да изтриете видеото или аудиото и ще бъдете изведени от залата.
4. Не носим отговорност за повредени устройства, докато ви извеждаме.
5. Ако някое действие не е съобразно с правилата по-горе, могат да бъдат събрани доказателства, а нарушителите да станат обект на граждански и криминални наказания.
Ще продължим да се стремим да създаваме хармонична фен култура и да защитаваме правата на изпълнителите ни.
Благодарим на феновете за продължителната подкрепа и съдействие.
Благодарим.

Източник: SoompiComments


bottom of page