top of page
  • Team BKNews

Сеул ще открие приюти за жертви на преследване


Kim Sang-bum, началник на сеулското метро, се извинява след посещението на мястото, където служителка бе убита от преследвач.

Скорошното убийство с преследване на жена, служител в гара Sindang, Сеул, предизвика шок в корейското общество и насочи вниманието към проблема, че жени продължават да стават мишени и дори са убивани от преследвачи, тъй като съществуващите защитни мерки на полицията в много случаи са доказани като неефективни .


Кметът на Сеул Oh Se-hoon в понеделник посети офиса на 1366 Seoul Center, кол център за жени, които са жертви на различни видове насилие и преследване, и изслуша служителите относно тези престъпления и относно отношението към жертвите.


Отделът за политика за равенство между половете към Службата за жените и семейната политика на градската управа в понеделник обяви своите инициативи за предотвратяване на по-нататъшни инциденти с преследване.


Първо властите ще представят три нови приюта в града за жертви на преследване другия месец - два за до 10 жени и един за четирима мъже. За първи път в страната приютите ще предоставят не само защита и терапия за жертвите, но и ще им позволи да продължат ежедневието си. Към момента местата, чието предназначение е да пазят жертви на преследване, ги ограничават да продължат рутината си, за да намалят рисковете от излагане на местонахождението им на преследвачите.


От следващата година градът ще предлага и услуги, в което на едно място ще се предоставят терапия, правна подкрепа, медицинско лечение и защита. Към момента жертвите трябва да кандидатстват поотделно за всяка една от услугите. Всички услуги на едно място ще започнат да се предоставят от 2024 г. от новия независим цялостен център за подкрепа в града за жертвите на преследване.


Друга мярка, започваща от тази година, задължава общината и Сеулското полицейско бюро да осигурят три устройства за домашна сигурност - смарт звънец, домашна охранителна камера и сензор за отваряне на врата – на 500 жертви на преследване, които в момента са под полицейско наблюдение.


За да повиши осведомеността на обществото за престъпленията с преследване, градската управа планира да публикува наръчник, който съветва какви действия трябва да се предприемат, за да се избегнат преследващите, да разшири образователните програми и да въведе онлайн чат стаи за консултации и споделяне на информация за жертвите на преследване. Градските власти казаха, че онлайн мерките ще бъдат особено ефективни, като се има предвид, че повечето жертви на преследване са на възраст между 20 и 30 години и са запознати с методите за онлайн комуникация.


Общината добави, че ще започне редовно да анкетира обществеността на всеки три години от 2023 г., за да оцени как престъпността влияе на обществото.

От бъдещ център за подкрепа до приюти, най-новите ни инициативи против преследване ще бъдат изцяло свързани с формирането на съвместна мрежа за сътрудничество и укрепването на мрежа, включваща общината и полицията. Ще укрепим системата за подкрепа за жертвите на нашия град чрез редовно наблюдение на потенциални жертви и създаване на сгради за мениджмънт и лечение на жертвите след инциденти. - заяви Kim Seon-soon, началник на градската служба за равенство между половете.

След въвеждането на нови закони през април миналата година за наказване на престъпленията, свързани с преследване, и въвеждането на последващи разпоредби от Министерството на равенството между половете и семейството, общината предлага на жертвите на преследване консултации, медицински и правни услуги и приюти. Липсата на центрове за подкрепа обаче, особено за жертви на преследване, доказа, че системата има определени нужди за хора, които страдат от непрекъснат тормоз и преследване.


Източник: Korea TimesComments


bottom of page