top of page
  • Team BKNews

Китай е изправен пред недостиг на учители по физическо


Tan Lili, директор на основно училище в Шанхай, е изправена пред проблем през последните месеци: училището ѝ няма достатъчно учители по физическо възпитание.


Тя не е единствена. Откакто от 2021 г. в Китай започна национална кампания за намаляване на на академичния натиск върху децата и увеличаване на количеството време, което прекарват на открито, основните училища и гимназиите в страната са затруднени. Според китайска медия в едно от училищата има само двама такива учители, които обучават 2 600 ученици.


През октомври беше прокаран ключов закон за намаляване на "двойния натиск" от домашни и извънкласно обучение на децата, което докара до фалит на много компании, ориентирани към печалба в областта на образованието.


Според официалната медия "Синхуа" от родителите се иска да организират така времето на децата си, че да имат почивки, да тренират и да намалят напрежението и използването на интернет. В училищата се насърчават политики, които да помогнат на учениците да правят повече упражнения.


Имаме 11 учители по физическо на пълен работен ден, но има 43 класа...сериозно имаме нужда от учители по физическо. Търсенето им се е увеличило драстично. - споделя Tan

Някои училища насърчават учителите да дават съвети на родителите за тренировките на децата им, но Sun Dong, който води по физическо в престижно училище в Пекин, се оплака, че "част от учителите трябва да преподават на 21 класа на седмица".


Години наред учителите по този предмет не играеха значима роля в образователната система на страната: въпреки че в много провинции часовете бяха задължителни, учениците и родителите им се съсредоточаваха върху полагането на важни изпити и физическото рядко беше приоритет.


Предложение от Министерството на образованието по-рано през миналата година да "се предотврати феминизацията на юношите от мъжки пол" също доведе до повишен интерес към физическото както за училищата, така и за университетите.


Източник: The guardian

Comentários


bottom of page