top of page
  • Team BKNews

Nam Joo Hyuk води преговори за драма, базирана на уебтун


Nam Joo Hyuk може да избере драмата “Vigilante” като следващия си проект.

“Vigilante” е базирана на уебтун на Naver със същото заглавие.


Тя проследява историята на Ji Yong - студент в полицейска академия, който всеки уикенд преследва престъпници на свобода; Choi Mi Ryeo - репортер, уловил действията му, и Jo Heon - следовател, който проследява самозванецът, получил вниманието на медиите и политическите и бизнес кръгове.


Ако приеме офертата, Nam Joo Hyuk ще изиграе студента Ji Yong. Той влиза в полицейска академия, за да намери врага на родителите си, и всеки уикенд взема правосъдието в ръцете си, показвайки, че истинското такова е прекалено снизходително.


Източник: Soompi

留言


bottom of page