top of page
  • Team BKNews

Lee Soo Man ще съди SM Entertainment за незаконен бизнес


Lee Soo Man, основателят на SM Entertainment, заплашва с правни действия спрямо SM Entertainment относно новата връзка на компанията с Kakao.


В изявление, споделено от кантората Hwawoo, която представлява Lee Soo Man, се заявява, че SM Entertainment и Kakao са ползвали нелегални методи, за да може Kakao да бъдат подсигурени с необходимите акции. Ето изявлението:

Както беше съобщено в медиите, в момента SM Entertainment е в ситуация на мениджмънт диспут между най-големия акционер Lee Soo Man и Align Partners - акционерен активистки фонд. Align Partners направиха серия от предложения за назначаване на одитор за редовните събрания на акционерите на SM Entertainment миналата година и оттогава имаше различни спорове относно правата на управление, отправени срещу Lee Soo Man, като искане на достъп до счетоводни книги и записки от заседанията на борда.
На 20 януари тази година съизпълнителните директори на SM Entertainment Lee Sung Soo и Tak Young Joon се съгласиха на предложението на Align Partners, без да се консултират с Lee Soo Man - най-големия акционер в компанията. Следователно това действие още повече подсили напрежението и споровете между компанията и най-големия акционер - Lee Soo Man.
Очевидно издаването на нови дялове и и конвертируеми облигации на трети страни в момент, когато има такъв спор в рамките на компанията, е нарушение на закона за търговското право и свързаните членове от страна на борда на директорите на SM Entertainment, воден от съизпълнителните директори.
Бордът на директорите на SM Entertainment едностранно разпредели нови акции и конвертируеми облигации на третата страна (Kakao), за да разшири техния обхват и да направи нещата по-благоприятни за тях, докато се опитваха да осигурят конкурентно предимство в контролирането на посоката на компанията. Като юридическа фирма на най-големия акционер, ние ще блокираме опитите на борда на директорите на SM Entertainment за това чрез разпореждане, забраняващо издаването на нови акции и конвертируеми облигации, и ще държим директорите отговорни за това както по граждански, така и по наказателен начин.

По-рано стана ясно, че Kakao са придобили 9,05% акции в SM Entertainment, превръщайки се във втория по големина акционер в компанията. Lee Soo Man остава най-големият акционер в компанията с 18,5% акции в компанията. Източник: Koreabooความคิดเห็น


bottom of page