top of page
  • Team BKNews

Ji Chang Wook напуска компанията си


На 7 март човек от индустрията сподели:

И двете страни (Ji Chang Wook и компанията му) решиха да имат красива раздяла. Съгласиха се да не подновяват договора си и да подкрепят бъдещето си.

В отговор компанията на актьора Glorious Entertainment:

Ексклузивният договор с Ji Chang Wook изтече и няма да бъде подновен. Бъдещото присъединяване на Ji Chang Wook още не е решено.

Източник: Soompi

Comments


bottom of page