top of page
  • albenacacheva

Колко пари притежават младите и богати корейци?


Хората в Корея, които попадат в категорията "млади и богати", притежават средно 6,6 млрд. вона (5,3 млн. долара) активи, включително 1,7 жилища. Над 30% от тях са офис служители, следвани от 20% професионалисти като лекари и адвокати. Тези, които са наследили по-голямата част от богатството си от родителите си, притежават почти два пъти повече активи от тези, които не са.


Това сочи Докладът за богатството на Корея през 2022 г., публикуван от изследователски институт под егидата на Hana Financial Group в сряда въз основа на онлайн проучване. За първи път в доклада се сравняват характеристиките на младите и богати - тези на възраст до 49 години, и на богатите - на възраст над 50 години.


В доклада като "млади и богати" се категоризират тези, които са на 49 и по-малко години и притежават финансови активи на стойност над 1 млрд. вона. Средният размер на богатството, което тези хора притежават - 6,6 млрд. вона - е по-малък от 8-те млрд. вона, притежавани от богатите на възраст над 50 години. Въпреки това двете групи имат сходно финансово портфолио, като недвижимите имоти представляват 60% от богатството им, а финансовите активи - 40%.


По отношение на недвижимите имоти младите и богати притежават средно по 1,7 жилища, докато богатите над 50 години - по 1,5 жилища. Младите и богати предпочитат бизнес имоти освен жилищата си, докато по-възрастните богаташи са по-склонни да инвестират в земя.


Що се отнася до портфейлите им от финансови активи, и двете възрастови групи имат най-много пари в спестовни сметки, следвани от акции.


Също така 45% от богатите заявяват, че основният източник на богатството им е заработеният доход, докато 23% от тях посочват печалбите от бизнес. Докладът показва, че 18% посочват наследството като основен източник на богатството си.

Доходите на трима от всеки четирима млади и богати хора обаче идват от повече от два източника, в това число от работна заплата, от бизнес и от собственост.


Тези, които разчитат само на спечелен доход, получават средна годишна заплата от 210 млн. вона (171 млн. долара), докато тези, които имат както заплата, така и приходи от собственост, печелят годишно 480 млн. вона (392 млн. долара).


Тези, които са наследили по-голямата част от богатството си, притежават активи на средна стойност 12,8 млрд. вона, докато тези, които са забогатели от заработените си доходи, притежават 3,8 млрд. вона.


Що се отнася до виртуалните активи, 21% от младите и богати и 5% от богатите над 50 години са заявили, че са инвестирали в криптовалута.


Източник: The Korea Times

Comments


bottom of page