top of page
  • Team BKNews

Дискриминационен ли е законът, изискващ по-високо образование само за учителите, които са чужденци?


Сегашният закон, който изисква само чужденците да имат по-висока квалификация, за да преподават в местните училища, или така наречените hagwon, е дискриминационен, заявиха от Държавната комисия за човешките права в Корея.


От NHRCK обясниха, че е дискриминационно частните институти да изискват от чужденците, искаши да станат учители, да имат диплома от университет или по-високо ниво, докато изискват от местните да имат диплома от колеж или по-високо ниво на образование (В Корея висшето образование е разделено на колежи, в които се учи от 2 до 4 години, университети - 4 години - и следдипломни учебни заведения за магистри и докторанти).


От Комисията препоръчват на министъра на образованието да преразгледа спорния закон, наречен Закон за създаването и функционирането на частни преподавателски институти и извънкласни уроци.


Образователното министерство заяви, че се прилагат по-стриктни стандарти към чужденците, отколкото за корейците, защото учителите в hagwon трябва да владеят определено ниво на корейски език, за да могат ясно да предадат учебния материал. Но Комисията оспори аргумента, казвайки:

Качеството на преподаването може да бъде обяснено само под предпоставката, че има разлики в нивото на обучение между чуждестранните и корейските университети, но образователното министерство не е доказало това.

Те допълниха, че също така е трудно да се прецени дали завършилите 4-годишно обучение имат по-добри комуникационни умения от завършилите в колежи, и подчертаха, че по-рано същият закон, преди изменението, е признавал чужденците, завършили в колежи, като квалифицирани да преподават.


NHRCK заявиха, че е дискриминационно властите да прилагат различни квалификации към местните жители и чужденците, без да разработват подходящи методи за проверка на комуникационните способности на корейски или качеството на преподаване на чуждестранните учители.


Източник: The Korea times

Comments


bottom of page