top of page
  • Team BKNews

Baekhyun, Xiumin и Chen опровергават твърденията на SM


Ето пълното изявление:

Адвокат Lee Jae Hak от кантора LIN, който представлява членовете на EXO Baekhyun, Xiumin и Chen (Byun Baek Hyun, Kim Min Seok, Kim Jong Dae, оттук нататък “изпълнители”), е. По-долу ще споделя позицията на изпълнителите относно твърденията на SM Entertainment, направени на 1 юни.
1. Твърдението на SM за намеса на външно влияние заобикаля същността, която е простото упражняване на правата на изпълнителите, и в допълнение е фалшива информация, чиято проста цел е да подведе публичното мнение.
Изпълнителите се чувстват много разстроени, след като видяха, че в изявлението на SM продължава да се говори за трета страна. Те се чувстват особено разстроени, тъй като това ясно показва как SM гледат на изпълнителите.
Пак ли е трета страна?
Изпълнителите ни определено са възрастни, които могат да мислят сами и да поемат отговорност за собствените си решения, те са личности с независими мисли и преценки. От десетилетие изпитват съмнения и трудно събраха кураж с мисълта, че въпросите, които не са могли да повдигнат като начинаещи, могат да ги повдигнат сега.
Изпълнителите ни питаха и слушаха много хора около себе си кое е правилно и какво да направят, за да открият мъдри решения. Сред хората около тях са: семейства, познати, старши и начинаещи в музикалната индустрия, колеги и дори персонал, работил заедно с изпълнителите.
Сред тези хора има такива, които споделиха притеснения, такива, които топло ги окуражиха, и такива, които изразиха подкрепата си. В отговор трябва да попитаме дали всички тези хора са външно влияние, злонамерено, вредно.
Изпълнителите ни очевидно са хора, които сами могат да решава за себе си.
Решението да потърсят правата си, като поискат информация за споразумението, беше взето от тях самите след дълго обмисляне и определено не е заради външно влияние.
Освен това SM твърдят, че изпълнителите ни са подписали или са опитали да подпишат двойни договори, но тримата не са подписали и не са се опитали да подпишат други ексклузивни договори освен сегашните си, подписани със SM. SM трябва да се въздържат от отправянето на фалшиви твърдения.
SM казаха, че биха позволили само разглеждане на споразумението, а не предоставяне, заради притеснение, че ще бъде споделено с външни страни. Но дори ако изпълнителите получат информацията за споразумението и получат консултация не само от правния си представител, но и от счетоводители около тях или от някого друг, това просто би било упражнение на правата на изпълнителите. Дори в ексклузивните им договори няма клаузи, които гласят, че изпълнителите не могат да показват предоставените им доклади на някого друг или че трябва да ги разглеждат само сами. Всъщност договорите съдържат клауза, че изпълнителите могат да разглеждат информацията, предоставена им от SM, в рамките на 30 дни и могат да обжалват, ако е необходимо.
SM не осигуряват никаква информация и правният им представител и други знаменитости ги съветват относно несправедливостта на ситуацията. Това неизбежно поставя въпроса кой чии грешки трябва да критикува.
Още веднъж бихме искали да заявим, че същността и истината за този случай е, че изпълнителите и правният им представител многократно сме искали данните по споразумението, но в крайна сметка SM отказаха, което доведе до прекратяване на договорите.
2. Според ексклузивните им договори докладите за споразуменията трябва да бъдат предоставени, така че разглеждането не може да се счита за изпълнено задължение.
Член 14, параграф 5 от ексклузивните договори, подписани между SM и артистите, регламентира: "Заедно с всяко изплащане по споразумението A (SM) трябва да предоставя отчета на B (изпълнителя). B може да обжалва в продължение на 30 дни от датата, на която е получен отчетът, за причини като: приспаднатите разходи са били надчислени или ако доходът на B е бил подизчислен, а A трябва вярно да предостави основанията на споразумението".
Следователно данните трябва да бъдат "предоставени" и не само налични за разглеждане, и периодът на обжалване от 30 дена също се изчислява от деня, в който отчетът е "разгледан".
В допълнение SM и изпълнителите са подписали допълнително "споразумение" около 2014 и член 4 регламентира: „A предоставя основанието за споразумение, отбелязано в член 2 и член 4, заедно с всяко плащане (параграф 1)“ и: “Според ексклузивния договор A трябва да предоставя подробен отчет веднъж всяка година през юни, а B може да поиска обяснение за това от A (параграф 2)“. Това също регулира, че подробните отчети трябва да бъдат "предоставени". Когато се отнася до правото на изпълнителите да знаят и защитата на тяхната собственост, има огромна разлика между "предоставяне" на данни и позволяване те да бъдат "разгледани", дотолкова, че е трудно да ги сравняваш. Особено след като отчетите са информация на територия - собственост на SM - бихме искали да попитаме дали точността им може да бъде потвърдена само като се каже на изпълнителите да ги разгледат. Освен това член 14, параграф 5 от техните ексклузивни договори предоставя 30-дневен период за преглед от деня, в който са получени отчетите, а ексклузивните договори посочват, че артистите трябва да преглеждат данните достатъчно за 30 дни и да подават жалби, ако е необходимо.
Договорено е, че отчетите по споразумението могат да бъдат разглеждани щателно за 30 дена, но да казвате на изпълнителите просто да дойдат да ги видят и да си вървят е просто създаване на оправдание за твърдението на SM: "Показахме ви информацията, така че не изпълнихме ли задължението си?" И тъй като успяхме да спекулираме за такъв вид намерение от SM, не можехме да се откажем от "предоставяне" на отчетите и да направим компромис, като се съгласим просто да ги "разгледаме".
Поради причини като тази стандартният формуляр за ексклузивен договор за артисти на Комисията за справедлива търговия също гласи: „При поискване от B, A трябва да предостави на B отчета за споразумение заедно с плащането“, като регламентира, че той трябва да бъде „предоставен“.
По принцип непрекъснатото повдигане на въпроса за посегателство върху поверителна бизнес информация и отказ за предоставяне на данни, когато артисти искат да получат доклади за резултатите от дейността си, не оправдава акта на нарушаване на изключителни договори. 3. Изпълнителите и правният им представител многократно са поисквали предоставянето на отчетите.
Фактът, че в крайна сметка SM отказаха, ни доведе до уведомление за прекратяване на ексклузивните договори и това е ключовият момент на този случай. Както бе споменато по-рано, при предпоставката, че е достатъчно да се даде възможност на [изпълнителите] да „разгледат” данните за споразумението, SM твърдят, че изпълнителите, които не са повдигали никакви проблеми с данните преди, внезапно са поискали предоставянето на данни за споразумението и са ги уведомили за прекратяване на договора след назначаване на новите им законни представители.
Легитимно право на изпълнителите е да изискват отчети за споразумение съгласно изключителните им договори. А изпълнителите предприеха действия, след като законният представител им даде правна консултация относно законните им права. За SM да твърдят, че „изпълнителите внезапно са започнали да предявяват претенции веднага щом техният законен представител се е променил“ след действието на изпълнителите, не е по-различно от това да им се каже никога да не упражняват законните си права.
Преди всичко твърдението, че изпълнителите са склонени от някого да изискват предоставянето на доклади за споразумение, е акт на игнориране на високото ниво на информираност на изпълнителите относно правата и прозренията. В процеса на преговори потвърдихме високото ниво на информираност на творците за правата и прозрения за осъзнаването на правото им да знаят.
И точно както исканията ни за сертификати със съдържание остават обективни, изпълнителите и правният им представител постоянно искаха „предоставянето" на отчетите още от началото. След това SM останаха с позицията си, че „разглеждането" на данните би било достатъчно. Но както видяхте по-рано, твърдението на SM не съответства на ексклузивните договори, ето защо не можем да приемем твърдението им и след като в крайна сметка разстоянието между позициите на страните не може да бъде запълнено, изпълнителите и правният им представител решиха да прекратят ексклузивните им договори според прецедента.
За да повторим прецедента, изключителният договор се основава на висока степен на доверие. По този начин, ако агенцията не изпълни задължението си да предостави отчети за споразумение, правата на артистите да прегледат уреждането на печалбите и да подадат възражение срещу агенцията не са надлежно гарантирани, което води до това, че непредоставянето на отчети за споразумение е причина за прекратяване ексклузивния договор (вижте заповед на Върховния съд на Сеул от 2019Na2034976 от 31 януари 2020 г. Накратко, отчетите трябва да бъдат „предоставени“).
Ето [как се разви ситуацията] между SM и изпълнителите, свързана с данните за споразумение досега. Твърдението обаче, че изпълнителите или техният законен представител променят позицията си отново и отново, е далеч от истината и е акт на изопачаване и подвеждане на ключовия момент от този инцидент.
4. Проблемът с прекалено дългия период на ексклузивен договор, който е едностранно неблагоприятен за творците отвъд минимално разумната граница.
Както вече беше споменато в първото съобщение за пресата, изпълнителите преди това подписаха ексклузивни договори със SM за над 12 до 13 години. Това е далеч от седемгодишният период, определен от стандартния формуляр за ексклузивен договор за артисти на Комисията за справедлива търговия и е едностранно неблагоприятен за изпълнителите до степен, която надвишава минималната разумна степен.
SM се опитват да претендират за период на договор от поне 17 до 18 години на изпълнителите, съответно, като ги накарат да подпишат последващите ексклузивни договори отново, сякаш 12 до 13 години период на договор не им е достатъчен.
Отново отбелязваме, че актът на подписване на последващ ексклузивен договор попада в чл.45, ал.1, т.6 от Закона за регулиране на монополите и лоялната търговия, „действието по осъществяване на сделките чрез неправомерно извличане на позиция.” С други думи, считаме, че налагането на дългосрочен договорен период с помощта на последващ изключителен договор попада отделно в „Принудително предоставяне на икономически ползи“ или „Налагане на недостатъци“ в приложената таблица 2 от указа на закона.
Във връзка с това SM твърди, че е неразумно артистите, които са имали адвокат от голяма адвокатска кантора като законен представител към момента на подписване на последващите ексклузивни договори, изведнъж да започнат да твърдят, че последващите ексклузивни договори са несправедливи, тоест веднага щом законният им представител се промени.
Твърдението обаче, че има проблем с акта за обявяване на обективно неравноправните договори за неравноправни, защото те са назначили нов представител, само замазва същността на този въпрос. Съгласно член 5, параграф 1 от последващия ексклузивен договор: Този договор е валиден 5 години от...но в случай на минималният брой албуми, посочен в член 4, параграф 4, не бъде издаден в рамките на същия период, периодът на договора ще бъде автоматично удължен, докато условието бъде изпълнено.“ Няма дори максимално ограничение за продължителността на този автоматично удължен период.
В такъв случай членът, в който се заявява, че периодът на договора автоматично ще бъде увеличен, докато изпълнителите изпълнят условието да пуснат определен брой албуми, дори без максимален лимит, очевидно е робски договор. Законният представител посочва, че това попада в „акта на осъществяване на трансакциите чрез неправомерно възползване от неговото/нейното положение“, а артистите също са в споразумение. Още повече са неоправдани опитите за задържане на изпълнителите чрез подписване на допълнителни ексклузивни договори, които заявява дългосрочен период без максимален лимит, когато остава още година от съществуващите ексклузивни договори. SM също така не са платили на изпълнителите никаква първоначална вноска за последващите ексклузивни договори.
Baekhyun, Xiumin и Chen сериозно обмислят подаването на жалба до Комисията за справедлива търговия относно действието на [SM] за подписване на съществуващите ексклузивни договори с такива дългосрочни договорни периоди, както и несправедливите последващи ексклузивни договори.
5. Относно бъдещите дейности с EXO
Нашите артисти търсят начини да продължат дейностите на EXO заедно с другите членове на EXO дори ако прекратят ексклузивните си договори със SM. Всъщност по време на процеса на преговори със SM преди това прекратяване на ексклузивните им договори, артистите превантивно предложиха идеи за продължаване на дейностите на EXO дори ако Baekhyun, Chen и Xiumin напуснат SM.
Освен въпроса за разрешаването на правните отношения със SM, изпълнителите са искрено и дълбоко благодарни за голямата любов и подкрепа, която феновете показваха на EXO от дълго време. Без значение как ще бъде решен правният проблем в бъдеще, те ще продължат дейността си като EXO усърдно и от все сърце.

Източник: Soompi

Comments


bottom of page