top of page
  • Team BKNews

Baekhyun, Xiumin и Chen уведомяват SM Entertainment за прекратяването на договорите си


Baekhyun, Xiumin и Chen пуснаха официалното си изявление чрез правния си представител и адвокат Lee Jae Hak от кантора LIN, в което се съобщава, че са информирали SM за прекратяването на ексклузивните им договори, считано от 1 юни:

Адвокат Lee Jae Hak от кантора LIN е и представлявам членовете на EXO Baekhyun, Xiumin и Chen (Byun Baek Hyun, Kim Min Seok, Kim Jong Dae, оттук нататък наричани “изпълнители”). По-нататък правният представител ще изрази позицията на изпълнителите относно ексклузивните договори между изпълнителите и SM Entertainment (оттук нататък наричана “SM”).
По-рано изпълнителите изпратиха сертификати със съдържание на SM седем пъти чрез правния си представител - от 21 март досега - и по този начин те многократно искаха копия от прозрачни доклади.
Минимум и законно право на изпълнителите е да поискат точна и прозрачна основа за споразумения, които не са били изчистени досега, и SM също са задължени да се съобразяват с ексклузивните договори и Закона за развитие на популярната култура и индустрията на изкуствата. Въпреки това SM в крайна сметка поддържат несправедлива позиция, заявявайки, че не могат да предоставят копия от докладите.
Освен това, след като SM подписаха дългосрочни договори с изпълнителите в рамките на 12 до 13 години преди, те накараха изпълнителите да подпишат още веднъж последващи изключителни договори отново, което доведе до дългосрочни договори, които обхващат поне 17 до 18 или повече години. SM многократно са използвали несправедливо властта си по този начин. Изпълнителите усещат, че SM използват превъзходството си, за да принуждават артистите да подписват т.нар. робски договори, които се простират в рамките на над 20 години, включително периода на трениране, който също не е бил кратък. Чрез изявлението по-долу изпълнителите биха искали да адресират различни несправедливости, за които не са могли да говорят.
1. Позицията на изпълнителите относно дейностите им и отказът на SM да осигурят доклади за споразумението
1. Изпълнителите са подписали дългосрочни ексклузивни договори със SM за повече от 12-13 години и стриктно изпълняваха развлекателните си дейности като членове на EXO.
2. По време на гореспоменатите ексклузивни договори изпълнителите вярваха на обяснението на SM за сумата на споразумението и получаваха дяловете си само като се позоваваха на докладите, едностранно направени от SM, които нямаха конкретни и обективни доказателства. Относно това изпълнителите наскоро поискаха няколко пъти официално копия от споразуменията и основата за споразумението чрез правния представител, но SM отговориха, че не могат да осигурят копия в крайна сметка.
3. SM имат задължението да предоставят доклади за споразумението и основата за споразумението, включително детайлите за общите приходи, за подробности за разходите, подлежащи на приспадане, и подробности за сумата, подлежаща на приспадане, съгласно съществуващите ексклузивни договори и Закона за развитие на индустрията за популярна култура и изкуство. Освен това, тъй като в горните ексклузивни договори се посочва, че цикълът на споразумение идва 2 пъти в годината, гореспоменатите доклади също трябва да бъдат осигурявани 2 пъти в годината.
По време на тези 12 до 13 години - периодът на ексклузивния договор - SM не са предоставили такива доклади и основи на изпълнителите. 4. Според съдебен прецедент изключителният договор се основава на висока степен на доверие. По този начин, ако агенцията не изпълни задължението си да предостави отчети, правата на артистите да прегледат уреждането на печалбите и да подадат възражение срещу агенцията не са надлежно гарантирани, което води до това, че непредоставянето на отчети за споразумение е причина за прекратяването на ексклузивния договор (вижте заповед на Върховния съд на Сеул от 2019Na2034976 от 31 януари 2020 г.). Въпреки многобройните искания, отправени междувременно чрез законния представител на артистите, SM не са изпълнили задълженията си да осигурят отчети и в резултат са възникнали основания за прекратяване на съществуващите ексклузивни договори.
5. Въпреки че изпълнителите настоятелно поискаха копия от докладите за споразумението да бъдат предоставени до 31 май чрез сертифициране на съдържанието на няколко пъти, [SM] отказаха да предоставят основата за тяхното споразумение, така че беше неизбежно да уведомят SM за прекратяването на ексклузивните договори, считано от 1 юни. 6. Ако SM са плащали както трябва по споразумението на изпълнителите, нямаше да има причина да не могат да осигурят отчетите и основите. Фактът, че SM не могат да предоставят такива отчети и основи е силно доказателство, че SM не са плащали коректно на изпълнителите. Следователно изпълнителите планират да предприемат всички граждански и криминални правни действия, включително дело срещу SM за споразумение за плащане, за да се проверят подробностите на споразумението. 7. Още повече, ако като в случая на Baekhyun, Xiumin и Chen, отчети и основи не са осигурени на други изпълнители на SM, това не е само проблем за тях, но и потенциален проблем за всички изпълнители на SM.
8. Всъщност е много трудно за Baekhyun, Xiumin и Chen да заведат дело срещу голяма корпорация като SM, но го предприеха с мисълта и куража, свързани със съмнения, които много изпълнители на SM имат.
2. Позициите на изпълнителите относно несправедливите дългосрочни договори и опитите да се подновят 1. Изпълнителите са подписали ексклузивни договори, които са за над 12 или 13 години със SM. Това е далеч повече от седемте години, определени от Комисията за справедлива търговия за стандартния формуляр за ексклузивен договор за артисти, и е едностранно неблагоприятно за артистите, тъй като надхвърля най-малкото разумна граница.
2. Преди това по отношение на 13-годишния период на договора, който включва удължения период от решението за временна забрана по делото на TVXQ, SM получи решението, че това е прекалено дългосрочен изключителен договор, който е едностранен по структура и че е договор, който прекомерно нарушава икономическата свобода и основните права на жалбоподателите (членове на TVXQ) чрез налагане на прекомерно quid pro quo (полза в замяна) или неразумна тежест върху тях, упражнявайки несправедлив контрол, използвайки висшето си положение. Тъй като това е правен акт, който нарушава добрия морал и друг обществен ред, беше преценено, че има значителна възможност да се счита, че цялото или част от съдържанието на договора е невалидно или че неговата валидност е изтекла поради изтичане на разумния срок (вижте заповедта на Централния районен съд на Сеул от 2009KaHap2869 от 27 октомври 2009 г.). Освен това, в случай на временна забрана в горния случай, съдът отново посочи, че е много трудно за идоли като жалбоподателите (членове на TVXQ), чиято основна фенбаза са тийнейджъри, да запазят съществуващата си популярност в същото поле до или след като навършат 30 години. По този начин ексклузивните договори с неоправдано дълги договорни периоди лишават артистите от възможността да получат подходящо възнаграждение за техния изключителен талант и постоянни усилия, които полагат, за да успеят в развлекателната индустрия, и всъщност могат да изпълняват същата функция като пожизнените договори ( вижте заповедта на Централния районен съд на Сеул от 2010 KaHap1245 от 15 февруари 2011 г.).
3. Съществуващите ексклузивни договори имат периоди на валидност, които стриктно се придържат към личните права за дълъг период от време, което е приложимо за „извършване на трансакции с другата страна по сделката чрез несправедливо възползване от позицията за договаряне на самия бизнес субект“ от чл. 45, ал. 1, ал. 6 от Закона за регулиране на монополите и справедливата търговия. В допълнение, според видовете нелоялни търговски практики от таблица 2 на този указ, прилагането на дълъг период от време като този се прилага за „принудително предоставяне на ползи“ или „предоставяне на недостатъци“.
4. Още повече SM накараха изпълнителите да подпишат ексклузивни договори за 7 години на база датата на дебюта и удължение за 3 години в случай на международни дейности. Но в случая на к-поп изпълнителите отнема поне няколко месеца или до няколко години, за да дебютираш, след като си подписал ексклузивен договор, и международните дейности се предполагат. Още повече, въпреки че Xiumin и Chen са членовете, за които SM отначало планираха да са активни в Китай, още в началото бяха принудени да подпишат дългосрочни договори, чиито период е над 10 години от датата на ексклузивните им договори.
5. Междувременно, сякаш 12 до 13-годишният период не им е достатъчен, SM се опитват да претендират за договорен период от поне 17 до 18 години, като накарат артистите да подпишат отново следващите ексклузивни договори. SM многократно извършват изключително несправедлива употреба на власт срещу своите артисти.
6. В процеса на сключване на последващите ексклузивни договори артистите не успяха да преговарят правилно и беше трудно да се отразят техните желания или да се определят условията на договора на равни начала. Дори в случая с временното разпореждане за TVXQ, съдът установи, че жалбоподателите (членове на TVXQ) само пасивно са подписали фиксиран ексклузивен договор, представен от SM, и не са участвали в определянето на съдържанието на договора чрез преговори със SM. В случай, че не е сключено споразумение между жалбоподателите (членове на TVXQ), е трябвало да е възможно да се спрат съществуващите преговори и да се започнат преговори с развлекателни агенции, различни от SM, но не е гарантиран избор и следователно няма преговори в истинския смисъл на думата между TVXQ и SM. Дори и да е имало споразумение за приложение, след като кандидатите (членове на TVXQ) са се утвърдили като известни личности, като кандидати, които вече са били обвързани с предишния договор, те не са могли да свържат повишения си статут с укрепването на своята сила за преговори. Беше определено от съда, че последващите договори са несправедливо подписани договори с дефекти, дължащи се на разликата в преговорната сила (вижте заповедта на Централния окръжен съд на Сеул от 2010 KaHap1245 от 15 февруари 2011 г.). 7. Освен това, по отношение на акта на подписване на последващ изключителен договор, ние критикуваме, че той попада в обхвата на член 45, параграф 1 (6) от Закона за регулиране на монопола и справедлива търговия под „извършване на сделки с другата страна чрез несправедливо извличане на предимство от преговорна позиция на самия стопански субект.“ Задължителни дългосрочни периоди като този с използване на последващи ексклузивни договори се прилагат отделно за „принудително предоставяне на ползи“ или „предоставяне на недостатъци“ от приложение 2 на таблица 2 от указа на закона.
8. Освен това, ние сме наясно, че дългосрочни ексклузивни договори като тези са подобни случаи за повечето артисти на SM, а не само за Baekhyun, Xiumin и Chen.
9. По отношение на акта на подписване на дългосрочен съществуващ ексклузивен договор, както и последващ ексклузивен договор, Baekhyun, Xiumin и Chen искрено обмислят подаването на жалба до Корейската комисия за справедлива търговия.
3. Думи към феновете
1. Извиняваме се, че причинихме голяма загриженост на феновете чрез този проблем и няма начин да изразим напълно нашите извинения.
2. Въпреки че съдебните действия са неизбежни поради разликата в позицията ни със SM, ние ще направим всичко възможно да намерим мъдър начин за разрешаване на този спор, така че да не предизвикваме прекалено много безпокойство у феновете.
3. Докато се опитваме да говорим с тихите си гласове относно несправедливостта, за която не можехме да говорим досега, ние всъщност сме много уплашени и се страхуваме от този момент точно сега.
4. Надяваме се, че се интересувате от това, което казваме, както и от трудно добития кураж. Още веднъж искрено благодарим на нашите фенове, които ни подкрепяха дълго време.

Източник: Soompi

bottom of page