top of page
  • Team BKNews

Jay от ENHYPEN с ново извинение за коментарите си относно корейската история


На 18 януари Jay използва Weverse, за да публикува второ извинение, в което адресира както първоначалните си коментари, така и избора си на думи в първото си извинение:

Пиша това, защото дълбоко искам да се извиня още веднъж, че използвах грешните изрази и погрешно интерпретирах историята на нацията ни по време на излъчването по Weverse на 10 януари.
Извинявам се за факта, че без да знам достатъчно дълбоката история на нацията ни, не я представих добре заради бедния ми речник. По време на живото излъчване изразявах мислите си относно корейската история само на база ограничения ми материал и не осъзнах, че може би предавам грешно послание. Въпреки че другите членове, които бяха с мен, се опитаха да оправят това, по това време бях твърде невнимателен, за да го осъзная.
Също изборът ми на думи в предишното ми извинение не беше добър. Трябваше да бъда по-внимателен, когато решавах какво да кажа, и се извинявам и за това.
Да използвам грешни изрази и да не представям дългата история на нацията ни, когато дори нямам речника да изразя както трябва колко съжалявам, наистина беше необмислено поведение.
След излъчването на живо в Weverse и предишния ми пост, осъзнах тежестта на грешката ми, докато четях думите на ENGENE и на много хора, и сърцето ме заболя. Почувствах, че грешката ми може да прерасне в голям проблем, и размишлявах.
Но също така почувствах, че това не е грешка, която може да бъде поправена само с размишление, и за да оправя нещо, започнало с думите ми, си помислих, че трябва да призная грешката си и да направя друго извинение. Помислих си, че не трябва да има неправилен подбор на думи и в това извинение, така че се чудих и в крайна сметка публикувах това съобщение малко късно.
Още размишлявам относно това какво да направя, за да избегна повтарянето на такава грешка. Мисля, че идеите ми още не са перфектни. Ще помисля по-задълбочено и искам да ви показвам усилията си в бъдеще да стана по-внимателен човек, който се вслушва в това, което много хора искат да му кажат.
Тъй като, изглежда, съм причинил огромни щети на групата ни чрез изразите си, искрено се извинявам на членовете на ENHYPEN и на ENGENE, които ни обичат. Ще положа усилия да не казвам това само с думи, но наистина да стана по-добър човек и да се изправя пред ENGENE.

Източник: Soompi

bottom of page