top of page
  • Team BKNews

Япония разширява субсидирането за висше образование на големи семейства

Безплатно обучение в университет ще бъде предлагано на поне едно дете в семейство с три или повече деца, без значение от доходите, беше решено от Съвета за стратегия на бъдещето на децата, като всички деца ще бъдат обхванати при определени обстоятелства.


Считано от април 2026, за покриване на годишните такси за обучение ще бъдат предоставени 540 000 йени за деца в държавна институция и 700 хил. за деца в частна, в допълнение за плащанията за прием - 280 и 260 хил. йени - за да направи висшето образование почти безплатно.


Съгласно тази политика при семейства с три или повече деца на първото дете ще бъде предложена финансова помощ, когато е прието във ВУЗ.


Ако има няколко деца, близки по възраст - например най-голямото е в четвърти курс в университета, а второто - в първи, помощта ще бъде и за двете, за да облекчи част от финансовия стрес в домакинствата, при които няколко деца са в университет едновременно. Ако едновременно три или повече деца са във ВУЗ, помощта ще бъде предоставена на всичките.


В случаи, в които първото дете вече се е дипломирало и вече не зависи от родителите си до момента, в който второто дете започне университет, помощта ще бъде предоставяна само на първото дете, тъй като вече няма да се смята, че в семейството има три зависими деца. Това означава, че семейството ще трябва да плаща такси за второто и третото дете.


При семейства с четири деца помощта ще бъде предоставяна на първите две деца, за да посещават университет, и т.н.


Източник: Japan Times

Comments


bottom of page