top of page
  • Sakura

Big Hit съобщи за развитието по случай, свързан с разпространение на клевети за BTS


Big Hit съобщи за развитието по случай, свързан с разпространение на клевети и нападки към BTS:


"Наскоро беше наложена максимално възможната присъда на написалия злонамерени публикации в интернет, срещу който бяхме подали три отделни жалби за клевета. На 30 юли и 1 септември 2020 г. Сеулският източен окръжен съд осъди извършителя, участвал в многократни клеветнически действия, на 4 милиона вона глоби за трите дела, включително максимално допустима присъда по закон."

"Подаваме допълнителни наказателни жалби на лица, които продължават да работят с интернет акаунти и правят злонамерени публикации, дори след като са били разпитани от полицията за първоначално разследване. Ако тези извършители продължат да се занимават с престъпни дейности след присъда, ние планираме да подадем иск за обезщетение в граждански съд и няма да има споразумение или снизходителност."
bottom of page