top of page
  • Team BKNews

Nam Dohyon от BAE173 подаде молба за заповед за анулиране на договор


На 28 април беше съобщено, че наскоро Nam Dohyon е подал молба за съдебна заповед с искане за анулиране на ексклузивния му договор с компанията PocketDol Studio. Първият разпит е приключил на 26 април.


Nam Dohyon е подал молба заради различия в мненията с компанията относно изпълнението на задълженията от договора. Решението дали молбата да бъде одобрена, или не, ще бъде взето в края на май или началото на юни.


В отговор PocketDol Studio коментираха:

Вярно е, че сме в правен спор.

Източник: Soompiความคิดเห็น


bottom of page