top of page
  • albenacacheva

Насилвани непълнолетни лица скоро ще могат да подават молби за отнемане на родителски права


Правителството на Южна Корея настоява за преразглеждане на закон, който да позволи на непълнолетните, малтретирани от родителите си, да подават директно искове за отнемане на родителските права, съобщиха от Министерството на правосъдието на във вторник.


Министерството оповести плана си за преразглеждане на Семейния кодекс, като целта му е да внесе законопроекта за преразглеждане в Народното събрание за одобрение, след като събере общественото мнение до 13 юни.


Сегашният Семеен кодекс, приет през 1991 г. и почти непроменен оттогава, е смятан за остарял и по-насочен към родителските права, а не към тези на децата.


Съгласно предвиденото преразглеждане малолетните и непълнолетните ще имат право директно да подават искове за отнемане на родителските права на техните майка и баща, ако родителите злоупотребяват с родителските си права и застрашават благосъстоянието на детето.


Действащият закон изисква от непълнолетните да посочат трето лице, което да ги представлява при такива искове.


Планираното преразглеждане също така драстично понижава летвата за задържане на разведени родители, които не изпълняват задълженията си по издръжка на деца. Сега съдът може да постанови задържане на родител, който не е изпълнил задълженията си, ако плащането е просрочено с три или повече месеца, но бариерата ще падне на 30 дни.


Предвиденият закон също така ще изисква от съда да изслушва децата, когато определя попечителството над дете в бракоразводно дело, независимо от това колко малки са децата. Понастоящем съдът трябва да изслуша само деца на възраст 13 или повече години.

"Ако поправката влезе в сила, гласовете на малолетните деца може да бъдат отразени по-активно в процедурите по семейни спорове, което ще помогне да се гарантира, че техните права са достатъчно защитени и те растат в здравословна и безопасна среда", заяви служител на министерството.

Източник: The Korea Times

תגובות


bottom of page