top of page
  • bknmoni

70% от жените в 20-те и 30-те си години смятат, че Корея не им гарантира равнопоставеност


Повече от половината южнокорейци смятат, че отношението към жените не е като на равни на мъжете. Това показва правителствено проучване от вторник. Според проучване на правителството, което се провежда на всеки 5 години, 53,4% посочват, че Южна Корея не е с равнопоставено общество за жените. Това е по-малко в сравнение с 62,6% от 2016 г. Като пол 65,4% от жените и 41,4% от мъжете дават същия отговор. Проучването е проведено от Министерството на равенството между половете и семейството с 8 358 души на възраст 15 и повече години. Тези, които смятат, че мъжете и жените се третират еднакво в Южна Корея, представляват 34,7%, повече с 21% от преди пет години. Спрямо възрастовите групи - 70% от жените на 20-30 г. казват, че са забелязали дискриминация, докато от 30 до 40% от техните партньори са се съгласили. 24% от мъжете в 20-те си години. смятат, че не се третират равнопоставено, но само 4,3% от жените на тази възраст са съгласни.

Проучването на правителството показва също, че делът от корейците, които смятат, че човек трябва да предостави финансова подкрепа на семейството, достига 29,2%, рязък спад от 42,1% преди пет години. Само 17,4% от отговорилите посочват, че жената трябва да поема всички грижи за децата дори и докато работи. През 2016 г. проучването показва, че 53,8% са отговорили така.


Но в действителност проучването показва, че жените все още поемат повечето домакинска работа и грижи за децата през 2021 година. Около 60% от семействата с доходи и от двамата родители съобщават, че съпругите им се грижат за децата им. Жените прекарват средно 1,4 часа на ден, в които гледат децата си, докато мъжете - 0,7. Източник: The Korea Times

Comments


bottom of page