top of page
  • Sakura

Японското правителство дава 600 000 йени на младоженци


За да се справи с ниската раждаемост, правителството в Япония е започнало програма, според която младоженци могат да получат 600 000 йени (около 9 560 лв.) за разходи, касаещи общия им живот.


Те обаче трябва да отговарят на няколко изисквания: за 600 000 йени - да са на възраст под 40 години към датата на регистрация на брака и общ доход под 5,4 млн.йени. Ако са над 35-годишна възраст и с общ доход 4,8 млн.йени, могат да получат до 300 000 йени.

Opmerkingen


bottom of page