top of page
  • Sakura

Правителството с нови мерки в защита на непълнолетните знаменитости


Правителството планира да предприеме мерки в защита на непълнолетните звезди и трейнитата. Някои от промените са: да се изисква да бъде публикувана повече информация от компаниите, за да се избегнат измами; назначаване на съдебна полиция, която да предприеме мерки срещу нерегистрираните компании; засилени инспекции и налагане на глоби; създаване на насоки за провеждане на кастинги, както и стандартни договори за телевизионни изяви за непълнолетни и договор за изпълнители, който ще бъде преразглеждан и допълван на всеки три години, за да отразява състоянието на индустрията по това време.


Също така ще бъдат създадени по-конкретни насоки за защита на правата на непълнолетните да почиват и да учат. За облекчаване на стреса и притесненията на знаменитостите и трейнитата, психологическото и кариерно консултиране, предоставяно от Центъра за подкрепа на популярната култура и изкуства на KOCCA, ще бъде разширено, за да позволи 350 клиенти да се възползват, вместо сега, когато могат само до 100.


Когато известна личност съобщи за сексуални престъпления или други вреди, случаите, в които жертвата е непълнолетна, ще бъдат приоритетни.

Comentários


bottom of page